Prosjekter

Her er ett utvalg av våre prosjekter

Connex Data fikk oppdraget med å bygge nye nettsider for Havass Skog.       Havass Skog hadde en eldre nettside med behov for oppgradering. Gjennom Connex Datas løsning ble…
Side 1 av 3